JADWAL PELAJARAN

Tatap Muka

SENIN

JAMWAKTUSENIN
7A7B7C7D8A8B8C8D9A9B9C9D9E
107.30 - 08.00BIGSBKSBKBINIPAPAIPJOKPAIPAIIPSPAIBIGBIN
208.00 - 08.30BIGSBKSBKBINIPAPAIPJOKPAIPAIIPSPAIBIGBIN
308.30 - 09.00KMDPRKYBKARABPJOKIPAJAWABIGKMDPAIMATBINIPS
409.00 - 09.30SBKPKnBINPAIPJOKIPAPRKYBIGBIGPAIJAWABINIPS
09.30 - 10.00SHOLAT DHUHA
510.00 - 10.30SBKARABBINPAIKMDJAWAPKnBINBIGMATKMDMATPRKY
610.30 - 11.00TAHSIN/TAHFIDSPULANG
711.00 - 11.30
11.30 - 12.00SHOLAT DHUHUR

SELASA

JAMWAKTUSELASA
7A7B7C7D8A8B8C8D9A9B9C9D9E
107.30 - 08.00IPAMATPJOKBIGBJNARABPAISBKSBKPJOKBINMATIPA
208.00 - 08.30IPAMATPJOKBIGBINBKPAISBKSBKPJOKBINMATIPA
308.30 - 09.00JAWAIPSIPAPJOKSBKIPSBKKMDMATBINPKnPJOKARAB
409.00 - 09.30MATIPSBIGPJOKSBKIPSARABPKnMATSBKIPAPJOKBIN
09.30 - 10.00SHOLAT DHUHA
510.00 - 10.30MATIPABIGKMDJAWAKMDBINARABPKnSBKIPABKKMD
610.30 - 11.00PULANGTAHSIN/TAHFIDSPULANG
711.00 - 11.30
11.30 - 12.00SHOLAT DHUHUR

RABU

JAMWAKTURABU
7A7B7C7D8A8B8C8D9A9B9C9D9E
107.30 - 08.00PJOKPAIPAIIPABIGMATKMDIPAIPSJAWASBKARABMAT
208.00 - 08.30PJOKPAIPAIIPABIGMATSBKIPAIPSARABSBKKMDMAT
308.30 - 09.00TAHSIN/TAHFIDSBKBINSBKMATIPABINMATJAWASBK
409.00 - 09.30IPSSBKBINJAWAIPABINMATPRKYSBK
09.30 - 10.00SHOLAT DHUHA
510.00 - 10.30PKnKMDKMDMATIPSSBKBINPRKYMATBKARABBINJAWA
610.30 - 11.00IPSIPAMATPRKYPULANGTAHSIN/TAHFIDS
711.00 - 11.30IPSIPAJAWABIN
11.30 - 12.00SHOLAT DHUHURSHOLAT DHUHUR

KAMIS

JAMWAKTUKAMIS
7A7B7C7D8A8B8C8D9A9B9C9D9E
107.30 - 08.00ARABBINIPAIPSPAIPJOKBIGMATBINIPABIGPAIPJOK
208.00 - 08.30MATBINIPAIPSPAIPJOKBIGMATBINIPABIGPAIPJOK
308.30 - 09.00BINBKPRKYMATTAHSIN/TAHFIDSJAWAPKnBINIPSIPA
409.00 - 09.30BINPJOKPKnMATBIGPRKYPJOKIPSBK
09.30 - 10.00SHOLAT DHUHA
510.00 - 10.30PRKYPJOKARABIPAMATMATMATBKBIGKMDPJOKIPAPKn
610.30 - 11.00TAPAK SUCIBIGBIGIPABINTAHSIN/TAHFIDS
711.00 - 11.30BIGBIGIPABIN
11.30 - 12.00SHOLAT DHUHUR

JUM’AT

JAMWAKTUJUM'AT
7A7B7C7D8A8B8C8D9A9B9C9D9E
107.30 - 08.10PAIBIGMATSBKMATBINIPAIPABKBIGPRKYPKnPAI
208.10 - 08.50PAIBIGMATSBKMATBINMATIPSPJOKBIGIPSIPAPAI
308.50 - 09.30BKJAWABINPKnARABPRKYMATIPSPJOKIPAIPSIPABIG
409.30 - 10.10BIGBINIPSBKPRKYPKnIPSPJOKARABMATIPASBKBIG
510.10 - 10.50BIGMATIPSJAWAPKnIPAIPSPJOKPRKYMATBKSBKMAT
10.50 - 13.00ISTIRAHAT DAN SHOLAT JUM'AT
613.00 - 13.30HW
713.30 - 14.00

PTM diikuti oleh maksimal 50% siswa di setiap kelas. Siswa pada setiap kelas terbagi menjadi 2 kelompok ganjil dan genap menurut nomor absen. (Di informasikan oleh wali kelas)

  • Pelaksanaan pembelajaran tatap muka tiap minggu dalam satu bulan sebagai berikut :
HARI MINGGU KE 1 MINGGU KE 2 MINGGU KE 3 MINGGU KE 4
SENIN GANJIL GENAP GANJIL GENAP
SELASA GENAP GANJIL GENAP GANJIL
RABU GANJIL GENAP GANJIL GENAP
KAMIS GENAP GANJIL GENAP GANJIL

November 2021
S S R K J S M
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930